Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamalinowowa malinowowa
Sponsored post
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viamalinowowa malinowowa
8150 f2ca 450

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Reposted fromibalpangi ibalpangi vianosmile nosmile
0551 b741 450
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
1411 4b3f 450
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
0591 c97f 450
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
7974 a9ed 450
Reposted fromyround yround vialele lele
7590 3f20 450
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viaciaar ciaar
W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, ponieważ bojaźń powściąga. Doprawdy, kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości.
— 1 Jana 4:18
Reposted bydum-spiro-speromessinheadslady-na-piaskudefinition-of-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...